Wij maken je graag wegwijs!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Wie oh wie heeft interesse in deze interessante, leuke baan!

Wegens (tijdelijke) uitbreiding van het team zijn wij voor het Leerwerkloket Flevoland op zoek naar een of twee:

                              Adviseur(s) Taal op de Werkvloer

Leerwerkloket
Het Leerwerkloket Flevoland is begin 2019 van start gegaan. Het Leerwerkloket is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, SBB en de onderwijsinstellingen in Flevoland en heeft een onafhankelijke adviesfunctie en een verbindende rol op het vlak van leren en werken. We zoeken een enthousiaste, ervaren adviseur Taal op de Werkvloer die samen met collega’s, partners en de manager allereerst een actieplan Taal op de Werkvloer maakt en hier vervolgens uitvoering aan gaat geven in Flevoland. Het betreft een tijdelijke functie (32-38 uur per week), voor de periode van een jaar. Het is ook mogelijk om deze functie te splitsen. Een adviseur voor Noordoostpolder/Urk/Dronten voor 16 uur per week en een adviseur voor Almere/Lelystad voor 20 uur per week. De startdatum is bij voorkeur op korte termijn.

Taal op de Werkvloer
We willen vanuit het Leerwerkloket actiever aan de slag in Flevoland met het thema Taal op de Werkvloer. Zoals ook beschreven in ons Jaarplan 2023. Ook in Flevoland is laaggeletterdheid een serieus probleem. Uit onderzoek blijkt dat circa 16% van de Flevolandse inwoners tekort aan basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) heeft. In de groep laaggeletterden in onze regio bevinden zich veel mensen die een baan hebben. Deze groep is, omdat zij een baan hebben, vaak niet in beeld bij en maakt weinig gebruik van het lokale taalaanbod. Om de groep van (potentiële) werknemers beter te bereiken, willen we ervoor zorgen dat meer werkgevers gaan aanhaken bij de aanpak van laaggeletterdheid.

De functie:
Het maken van een actieplan
➢ Het maken van een concreet actieplan, samen met de partners van het             Leerwerkloket Flevoland t.a.v. Taal op de Werkvloer.
Relatiebeheer/acquisitie
➢ Het bewustzijn van werkgevers op het gebied van laaggeletterdheid                 vergroten en hen duidelijk maken welke problemen (bijvoorbeeld                     onveilige situatie) laaggeletterdheid kan opleveren en welke winst ze               kunnen bereiken door middel van taalverbetering van hun werknemers. In       eerste instantie het herkennen en erkennen door werkgevers van het               probleem en het belang voor zowel de werkgever als de werknemer.
➢ Het adviseren over het ontwikkelen van aanbod op maat door de                      taalaanbieders wat aansluit op de behoefte van de werkgevers en                    werknemers.
➢ Het adviseren van de werkgevers maar ook concreet ondersteunen bij             het aanvragen van subsidies, het inschakelen van taalaanbieders etc.
➢ Actief samenwerken met het netwerk van professionals, zoals                           jobcoaches, accountmanagers WerkgeversServicepunten UWV en                  Gemeente, medewerk(st)ers taalaanbieders en accountmanagers van              Horizon en MKB Schakelteam.
➢ Uitwisselen van informatie met externe en interne instanties over                      ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen binnen het                      vakgebied.
Administratie
➢ Verwerken van gegevens in CRM van het Leerwerkloket, zoals het                   vastleggen van gesprekken/acties.
Deskundigheidsbevordering of kennisdeling/ontwikkeling
➢ Signaleren van trends en behoeften bij klanten.
➢ Presentaties verzorgen en houden over taal op de werkvloer.
➢ Uitgebreide kennis en informatie verzamelen m.b.t. taal-, opleidings- en           arbeidsmogelijkheden in de regio Flevoland en daarbij op de hoogte zijn           van voorwaarden, toelatingseisen en subsidiemogelijkheden. Houdt deze         up-to-date, weet waar bepaalde informatie en kennis te vinden is en het           delen van deze kennis.

Kennis en ervaring:
Je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt een goede kennis van de arbeids- en scholingsmarkt in Flevoland. Je bent een echte netwerker en hebt een uitgebreid zakelijk netwerk in Flevoland. Je bent gewend en vindt het leuk om afspraken te maken met werkgevers die je nog niet kent. Je denkt en werkt op hbo-niveau. Je bent iemand die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan teneinde gezamenlijk doelen te realiseren. Klantgericht en je hebt een praktische instelling. Je bent in staat om een actieplan te maken, concrete resultaten te benoemen en deze vervolgens uit te voeren. Samen met regionale partners. Je hebt affiniteit met het onderwerp. Uiteraard beschik je over uitstekende adviesvaardigheden.

Competenties:
     ➢ Ondernemend
     ➢ Creatief
     ➢ Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
     ➢ Flexibel
     ➢ Resultaatgericht
     ➢ Klantgericht
     ➢ Stressbestendig
     ➢ Inlevingsvermogen
     ➢ Zelfsturend

Wij bieden:
Wij bieden jou een dynamische werkomgeving, waarin je solistisch te werk gaat in een enthousiast team en met regionale partners. Je wordt aangesteld voor de duur van een jaar, het betreft hier een tijdelijke opdracht. Een detachering vanuit je huidige werkgever of vanuit een eigen onderneming is ook mogelijk. Het salaris (volgens schaal 8) en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO UWV.

Informatie en sollicitatie
Ben jij diegene die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 27 februari 2023 je brief met motivatie en actueel CV, per e-mail naar els.stokman@leerwerkloket.nl . De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 2 maart a.s.

Nadere informatie
Voor vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Els Stokman, manager Leerwerkloket Flevoland, telefoonnummer 06-42471432.